Dilçilik üzrə problem şurasının tərkibi

RETTƏŞ-in 22 dekabr 2009-cu il tarixli

                                                                           6/4 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

Tofiq Hacıyev

-

AMEA-nın müxbir üzvü, sədr

Məsud Mahmudov

-

Dilçilik İnstitutunun direktor müavini, fil.e.d., sədr müavini

Məhəbbət Mirzəliyeva

-

Dilçilik İnstitutunun şöbə müdiri, fil.e.d., elmi katib

Ağamusa Axundov

-

AMEA-nın həqiqi üzvü, akademik

Vasim Məmmədəliyev

-

BDU İlahiyyat fakültəsinin dekanı, akademik

Nizami Cəfərov

-

Atatürk Mərkəzinin sədri, müx­bir üzv

Tofiq  Hacıyev

-

BDU Türkologiya kafedrasının müdiri, müx­bir üzv

Afət Abbasova          

-

ADİU 2-ci Xarici dillər kafed­ra­sının müdiri, fil.e.d.

Azad Məmmədov

-

ADU Ümumi dilçilik kafedrasının mü­di­ri, fil.e.d.

Bilal İsmayılov

-

ADU-nun professoru

Buludxan Xəlilov

-

ADPU Filologiya fakültəsinin dekanı, fil.e.d.

Elburus  Əzizov

-

BDU Filologiya fakültəsinin dekanı, fil.e.d.

Əfqan Abdullayev

-

ADU  1-ci İngilis dili fakültəsinin  dekanı, fil.e.d.

Fəxrəddin Veysəlli

-

ADU-nun  professoru

Həbib  Zərbəliyev

-

ADU-nun pro­fes­soru

İlyas Həmidov

-

BSU-nun kafedra müdiri, fil.e.d.

Nizami  Xuduyev

-

ADPU Ümumi dilçilik kafedrasının mü­diri, fil.e.d.

Sayalı  Sadıqova

-

Dilçilik İnstitutunun şöbə müdiri, fil.e.d.

Sevinc Məhərrəmova

-

BDU-nun professoru

Sənubər Abdullayeva

-

BDU-nun kafedra müdiri, fil.e.d.

Vilayət Əliyev

-

ADPU-nun elmi işlər üzrə prorektoru, fil.e.d.

İsmayıl Məmmədov

-

BDU-nun dosenti